Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

KEYFUNDS

Ontdek de fondsen van het kwartaal.

LU1881514001

Fidelity International - Global Communications

Introduction

Technology and connectivity are the key pillars of innovation. The portfolio managers look to invest in companies where the market underestimates the quantum and/or duration of growth. The continuous innovation seen within the communication services space presents interesting investment opportunities, while the fast rate of change means that the need for active management is potentially key to generating strong returns in this space.


Focus and diversification

The portfolio managers believe that employing a deeper understanding of the underlying technologies is key to identifying attractive investment ideas. They draw on both their own extensive experience and Fidelity’s proprietary research for improved insight. The process aims to identify when emerging technologies will start to have an economic impact, how this will manifest itself in specific themes within the broad field of Future Connectivity, and who the resulting winner and loser companies will be. More than 70% of the portfolio is invested in companies featuring ESG characteristics, and engagement with companies is a key pillar of our investment approach.

Why invest in the fund?

 • Accelerating, material trend
  The disruptive transformation from online to mobile activities creates new winners, fueled further by the current move to "remote everything“.
 • Strong growth potential
  The new 5G standard opens up exiting opportunities for the connectivity of the future and businesses set to benefit from that such as network operators, mobile commerce or telecom equipment providers.
 • Unrivaled expertise
  Leveraging on Fidelity's proprietary research, the fund managers have a deep understanding of the underlying technologies and new business models.
LU1819480192

Echiquier Artificial Intelligence

Presentatie

De doelstelling van Echiquier Artificial Intelligence is bedrijven te selecteren die van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence - AI) profiteren, deze gebruiken of ontwikkelen.


Wij verwachten dat in 2030 70% van de bedrijven overal ter wereld minstens een vorm van AI zal gebruiken . We hebben hier immers te maken met een "universele" technologie die net als elektriciteit door iedereen gebruikt kan worden.


De aanpak van Echiquier Artificial Intelligence is compleet: beleggen in bedrijven van elke kapitalisatieomvang, overal ter wereld, volgens een procedure waarbij een kwantitatieve screening gekoppeld wordt aan onze ervaring als stock-pickers. Onze portefeuille, die zich op onze sterkste overtuigingen concentreert (ongeveer 30 effecten in portefeuille), is daar het symbool van. Het fonds wordt beheerd door Rolando Grandi, een beheerder met een passie voor nieuwe technologieën die op jarenlange ervaring met internationale aandelen kan bogen. Voor de dagelijkse gang van zaken wordt hij ondersteund door twee analisten. Omdat ze willen beleggen in toonaangevende bedrijven die een sterke groei doormaken, richten ze zich op vier bedrijfsprofielen: ontwikkelaars van AI, gebruikers van AI, leveranciers van fysieke of digitale infrastructuur, en facilitators.


Om vast te stellen wie de leiders van de toekomst zullen zijn, belegt de beheerder bij voorkeur in ondernemingen die:


 • hun leiderschap hebben bewezen of ontwikkelen,
 • een verstorend vermogen hebben,
 • duurzame groei vertonen die verband houdt met het gebruik van kunstmatige intelligentie,
 • goede economische vooruitzichten hebben.

De opkomst van AI is nog maar net begonnen en Echiquier Artificial Intelligence heeft zich tot doel gesteld deze op de voet te volgen.


FR0000292302 -C

Lazard Patrimoine Croissance

Algemene presentatie

Lazard Patrimoine Croissance is een gediversifieerde sicav die wereldwijd belegt in verschillende beleggingscategorieën. De aandelenbeleggingen maken 50% tot 100% van het nettovermogen1uit. De rest van het vermogen kan worden belegd in obligatieproducten, zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties, geldmarktinstrumenten en gemengde fondsen.


Het fonds streeft over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar naar een jaarlijks nettorendement dat gelijk is aan of hoger is dan dat van de volgende samengestelde referentie-indicator: 10% gekapitaliseerde Eonia; 5% gekapitaliseerde Eonia + 3%; 5% Thomson Reuters Global Focus Convertible Index; 5% ICE BofAML Euro Government Index; 45% SBF 120; 30% MSCI World All Countries, met herbelegde nettodividenden.


Het fonds is dus bestemd voor beleggers die hun vermogen op lange termijn willen doen groeien met een flexibel, internationaal en dynamisch product, aangezien het fonds op elk moment ten minste 50% van zijn nettovermogen in aandelen belegt. De beheerder geeft in de aandelenportefeuille de voorkeur aan bedrijven met goed voorspelbare resultaten.


Philippe Ducret staat al sinds de oprichting van de sicav in 1988 in voor het beheer van het fonds. Daarbij put hij uit de expertise van de verschillende gespecialiseerde teams van de groep voor de analyse en de financiële beoordeling van effecten.


Grondige kennis van bedrijven en een proces voor het selecteren van effecten dat gericht is op duurzame waardegroei vormen de hoekstenen van het beheer van dit fonds. Dankzij die principes heeft het fonds heel wat marktsituaties doorstaan en heeft het sinds 2011 in elk kalenderjaar beter gepresteerd dan zijn categorie2.


Met Lazard Patrimoine Croissance, een open fonds dat al meer dan dertig jaar door dezelfde persoon beheerd wordt, plukt u de vruchten van de expertise van Lazard Frères Gestion op het gebied van beleggingsbeheer.


(1) De sicav volgt een discretionaire strategie en belegt direct of via icb’s in de verschillende beleggingscategorieën (0% tot 100% van het nettovermogen per beleggingscategorie).

(2) Bron: Morningstar | Morningstar-categorie | Agressief EUR Allocatie van eind december 2019. Tot deze categorie behoren fondsen met een aandelenblootstelling die regelmatig meer dan 65% bedraagt. Verwijzingen naar een klassement, een prijs of een rating zeggen niets over toekomstige resultaten.

Opportunities

 • Investors can participate in the development of companies in a sector that has seen massive growth in the past
 • Portfolio manager extensive experience
 • The fund is not subject to any investment restrictions

Risks

 • This fund invests in overseas markets, including more volatile emerging markets
 • The fund invests in a relatively small number of companies
 • The fund uses financial derivative instruments

Voordelen

 • Een internationaal en intersectoraal thema dat volop in ontwikkeling is
 • Een op sterke overtuigingen geconcentreerde portefeuille
 • De stock-picking van La Financière de l’Echiquier toegepast op een toekomstgericht concept

Nadelen

 • Volatiliteitsrisico van de aandelenmarkten
 • Risico op kapitaalverlies in geval van een daling van de markten
 • Specifieke aan het thema verbonden risico's

Voordelen

 • Een internationaal beleggingsuniversum en verschillende rendementsbronnen: aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en gemengde fondsen.
 • Spreiding van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën op basis van de macro-economische verwachtingen van Lazard Frères Gestion en een strenge effectenselectie.
 • Meer dan dertig jaar ervaring in vermogensbeheer en een uitstekende staat van dienst sinds de oprichting van de SICAV in 1988.

Nadelen

 • Volatiliteitsrisico van de aandelenmarkten, aangezien het fonds voor ten minste 50% is blootgesteld aan aandelen.
 • Risico op kapitaalverlies bij een daling van de markten.
 • Renterisico als gevolg van de beleggingen in obligaties.

Fondsgegeven

ISIN code
LU1881514001
Fund Umbrella
SICAV Lux
Management Style (Active / Passive)
Active
Currency
EUR
Recommended investment period
5 years
Pricing frequency
Daily
Allocation of income (accumulation / distribution)
Accumulation
Domicile
Luxembourg
Ongoing charges
1.95%
Synthetic Risk and Reward Indicator (1)
6

Fondsgegeven:

ISIN code
LU1819480192
Fondstype
Luxemburgse SICAV / Compartiment
Beheerstijl (actief/passief)
Actief
Valuta
EUR
Aanbevolen beleggingstermijn
5 jaar
Koersvaststelling
Dagelijks
Verdeling van het resultaat (kapitalisatie/uitkering)
Kapitalisatie
Domiciliëring
Luxembourg
Lopende kosten
1.75%
Synthetische risico-indicator (1)
6

Fondsgegeven:

ISIN code
FR0000292302 -C
Type fonds
Sicav naar Frans recht
Beheerstijl (actief/passief)
Actief
Valuta
EUR
Aanbevolen beleggingstermijn
5 jaar
Frequentie van de NIW-berekening
Dagelijks
Toewijzing van de resultaten (kapitalisatie/uitkering)
Kapitalisatie
Domicilie
Frankrijk
Lopende kosten
2.13%
Synthetische risico-indicator (1)
5

1. De risico-indicator is gebaseerd op resultaten uit het verleden op het gebied van volatiliteit. Deze kan in de loop van de tijd veranderen en is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risicoprofiel van de ICBE. De betrouwbaarste categorie betekent niet dat de belegging risicoloos is.

1. De synthetische risico-indicator geeft een idee van het risico van een fonds of een compartiment van een fonds. Er bestaan zeven risicocategorieën (van 1 tot 7). Daarbij is 1 het laagste risico en 7 het hoogste. De risicoscore wordt bepaald op basis van de door het fonds berekende standaardafwijking (maatstaf voor de mate waarin een waarde afwijkt van het gemiddelde) op jaarbasis van de rendementen die behaald werden in de laatste vijf jaar, of over een kortere periode als het fonds nog geen vijf jaar bestaat. Die indicator geeft met andere woorden aan in welke mate het huidige rendement van het fonds afwijkt van het gemiddelde rendement dat het fonds op lange termijn heeft gehaald. Hoe groter de afwijking, hoe sterker de waarde van het fonds schommelt en hoe groter het risico. De risicocategorie kan na verloop van tijd veranderen. Een toename van de marktvolatiliteit kan het risico van het fonds bijvoorbeeld doen stijgen.

Voor meer informatie over de kenmerken van de OPC, de kosten en de risico's ervan verwijzen wij u naar het prospectus en de EBI, kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij op www.lfde.be of bij BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Loksumstraat 25, 1000 Brussel. De EBI en het prospectus moeten vóór elke inschrijving aan de inschrijver worden verstrekt en moeten voor elke inschrijving worden gelezen. De intrinsieke waarde (NAV) is beschikbaar op de website van LFDE (www.lfde.com/be) en op fundinfo.com, maar ook bij uw financiële tussenpersoon. Bij klachten kunt u een brief sturen naar het volgende adres: La Financière de l’Echiquier - 53, Avenue d'Iéna 75116 PARIJS, of de bemiddelingsdienst Ombudsfin absl, Belliardstraat 15-17, b. 8, B-1040 Brussel (www.ombudsfin.be of ombudsman@ombfin.be).

Interested in Buying the funds?

Already client: Connect to your account and enter ISIN number LU1881514001 in the search field.

Not client yet: open an account by clicking here

Fondsen van beheervennootschappen zorgvuldig geselecteerd door Keytrade Bank Luxembourg voor de kwaliteit van hun beheer.

Hebt u interesse voor het fonds?

Reeds klant: Verbind u zich tot uw rekening en voer het ISIN-nummer LU1819480192 in het zoekveld in.

Nog geen klant: open een rekening door hier te klikken

Fondsen van beheervennootschappen zorgvuldig geselecteerd door Keytrade Bank Luxembourg voor de kwaliteit van hun beheer.

Hebt u interesse voor het fonds?

Reeds klant: Verbind u zich tot uw rekening en voer het ISIN-nummer FR0000292302 in het zoekveld in.

Nog geen klant: open een rekening door hier te klikken

Fondsen van beheervennootschappen zorgvuldig geselecteerd door Keytrade Bank Luxembourg voor de kwaliteit van hun beheer.

Heeft u een vraag?

+352 45 04 39
Van maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 17:30