Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

We zijn een bank die van een Luxemburgs en internationaal cliënteel geniet, dat verplicht is, zijn inkomsten en financiële meerwaarden aan te geven overeenkomstig de elke landspecifieke modaliteiten.

De moeilijkheid om zijn belastingaangifte voor 2018 in te vullen, kan vaak een echte hindernisbaan zijn.

Binnen dit kader wil Keytrade Bank Luxembourg u helpen en steunen bij uw fiscale initiatieven door u een volledig rapport met betrekking tot het jaar 2018 te verschaffen.

1. Voor de volgende drie landen: Luxemburg, Frankrijk en België, stellen we u voor een fiscaal rapport dat het formaat van de belastingadministratie van uw land van verblijf exact volgt en op een gedetailleerde manier al uw belastbare inkomsten en meerwaarden weergeeft.

2. Met betrekking tot alle andere landen, leveren we een fiscaal rapport in in een generisch formaat waarin alle belastbare inkomsten en meerwaarden op gestructureerde wijze worden voorgesteld, in verschillende categorieën: dividenden / interesten / winsten en verliezen op verkopen.

Het rapport dat we ter uw beschikking zetten, kan ook gebruikt worden als bewijs van uw inactiviteit of van het nul banksaldo van uw rekeningen voor uw belastingdienst.

Deze rapporten zijn verkrijgbaar tegen de prijs van € 40 excl. btw per rapport. U kunt een rapport bestellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres : info@keytradebank.lu