Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Fidelity Funds World Fund A1

25,16 EUR

NIW 29/05/2020

-0,37 EUR (-1,45%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Fidelity Funds

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen

Microsoft Corp 3,80%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 3,78%
APPLE INC 2,96%
ALPHABET INC CL A 2,94%
CHARTER COMMUNICATIONS INC A 2,50%
Amazon.com Inc 2,26%
Adobe inc 1,88%
Jpmorgan Chase & Co 1,85%
Intercontinental Exchange Inc 1,77%
T-Mobile US Inc 1,77%

Factsheet

Isin LU0069449576
Naam Fidelity Funds World Fund A
Fondsvermogen 864 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Beheersvergoeding 1,89%
Distributievergoeding 0,75% bedrag van de positie
Fondsmanager Jeremy Podger
Fondsmanager sinds 06/09/1996
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon 5 jaar
Categorie Aandelen (regio) : Wereld
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.

Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Derivatenrisico

Hefboomrisico

Hedgingrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 25%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een laag verwacht inkomstenniveau. n Het fonds zal ten minste 70% beleggen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld. n De beleggingsbeheerder is niet aan beperkingen onderhevig wat regio, sector of grootte betreft bij zijn selectie van bedrijven. De selectie van aandelen zal hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van aantrekkelijke beleggingskansen. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n Aangezien dit fonds over de hele wereld kan beleggen, kan het beleggen in landen die worden beschouwd als opkomende markten. n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Het fonds wordt actief beheerd en verwijst naar de MSCI World Index (Net) (de "Benchmark"). De Beleggingsbeheerder beschikt over een ruime keuzevrijheid voor de samenstelling van de portefeuille van het fonds. Hij kan posities innemen die geen deel uitmaken van, en anders gewogen zijn dan in, de Benchmark. Er zijn geen beperkingen wat betreft de mate waarin de prestaties van het fonds kunnen afwijken van die van de Benchmark. De Beleggingsbeheerder kan interne richtsnoeren opstellen die op hun beurt kunnen verwijzen naar afwijkingen ten opzichte van de Benchmark. n Door het fonds verdiende inkomsten worden herbelegd in aanvullende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.