Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Pictet Quest Europe Sustainable Equities P1 duurzaam

317,58 EUR

NIW 06/05/2021

-0,36 EUR (-0,11%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Pictet

Type

Sustainable/Ethical

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/03/2021

Nestle nom. 4,56%
Roche Holdings 3,49%
ASML 3,26%
KUEHNE and NAGEL INTL AG-REG 2,94%
UBS Group AG 2,91%
Sanofi 2,86%
GEBERIT AG-REG 2,79%
Assicurazioni Generali 2,76%
Novo Nordisk AS 2,44%
UPM-Kymmene -DE- 2,39%

Factsheet

Isin LU0144509717
Naam Pictet Quest Europe Sustainable Equities P
Fondsvermogen 940 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Beheersvergoeding 1,20%
Distributievergoeding 0,4% bedrag van de positie
Fondsmanager Laurent Nguyen
Fondsmanager sinds 28/11/2006
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 5 jaar
Categorie Aandelen (regio) : Europa
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.

Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Derivatenrisico

Risico tegenpartij

Operationeel risico

Hefboomrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 2000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Doelstellingen en beleggingsbeleid DOELSTELLING Verhoging van de waarde van uw belegging. REFERENTIE-INDEX MSCI Europe (EUR). Gebruikt voor portefeuillesamenstelling, risicomonitoring, prestatiedoelstelling en prestatiemeting. PORTEFEUILLE Het Compartiment belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven gevestigd, of met hun belangrijkste activiteiten in Europa die in hun bedrijfsvoering principes voor duurzame ontwikkeling toepassen. DERIVATEN EN GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN Het Compartiment kan derivaten gebruiken om verschillende risico's te verminderen (hedging) en voor efficiënt portefeuillebeheer. Het kan gestructureerde producten gebruiken om posities in portefeuilleactiva te verkrijgen. VALUTA VAN HET COMPARTIMENT EUR BELEGGINGSPROCES In zijn actieve beheer van het Compartiment past de beleggingsbeheerder een kwantitatieve benadering toe om effecten te selecteren die naar zijn mening superieure financiële en duurzaamheidskenmerken bieden. Het Compartiment is ontworpen om prestaties te bieden die waarschijnlijk aanzienlijk verschillen van die van de benchmark. Definities van gebruikte termen Derivaten Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meer tarieven, indices, aandelenkoersen of andere waarden. Aandelen Effecten die een aandeel in de bedrijfsresultaten van een onderneming vertegenwoordigen. Gestructureerde producten Effecten die op derivaten lijken, maar met vastgestelde risico- of prestatiekenmerken. Kenmerken van de aandelenklasse Bedoeld voor beleggers die inzicht hebben in de risico's van dit Compartiment en van plan zijn om 5 jaar of langer te beleggen. Dit is een kapitaliserende aandelenklasse, wat inhoudt dat eventuele opbrengsten in de aandelenkoers worden verwerkt. Opdrachten om aandelen te kopen, om te ruilen of te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is.

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.