Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Allianz Global Investors Fund Allianz Global Sustainability A1 duurzaam

36,42 EUR

NIW 06/05/2021

-0,02 EUR (-0,05%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Allianz Global Investors Fund

Type

Global

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/03/2021

Microsoft Corp 9,48%
Adobe Systems Inc 4,40%
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,42%
SandP Global 3,39%
ATLAS COPCO AB-A SHS 3,23%
Agilent Technologies 2,97%
Roche Holdings 2,93%
Visa Inc 2,70%
Keyence 2,61%
Cap Gemini 2,53%

Factsheet

Isin LU0158827195
Naam Allianz Global Investors Fund Allianz Global Sustainability A
Fondsvermogen 191 millioen
Soort fonds Equity fund
Beheersvergoeding 1,86%
Distributievergoeding 0,75% bedrag van de positie
Fondsmanager Paul Schofield
Fondsmanager sinds 02/01/2003
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Duits recht
Financiële Dienst State Street
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Aandelen (regio) : Wereld
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.

Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Aandelenrisico

Volatiliteitsrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 25%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten van ontwikkelde landen in overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment ? duurzame en verantwoorde beleggingen), die rekening houdt met verschillende criteria inzake sociaal beleid en milieubescherming, mensenrechten en deugdelijk bestuur. De Beleggingsbeheerder kan een valuta-overlaystrategie toepassen en op deze manier afzonderlijke valutarisico's met betrekking tot valuta's van OESO-lidstaten aangaan, zelfs al houdt het Subfonds geen activa die in de desbetreffende valuta's luiden. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een minderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in aandelen zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in andere aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling in overeenstemming met de SRI-strategie Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in opkomende markten in overeenstemming met de SRI-strategie Het vermogen van het Subfonds mag niet door ons worden belegd in aandelen van bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren in de sectoren (i) alcohol, (ii) wapens, (iii) kansspelen, (iv) pornografie en (v) tabak. Max. 15% van het vermogen van het Subfonds kan direct worden gehouden in deposito's en/of worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) in geldmarktfondsen. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in de Chinese Aaandelenmarkt. Het Subfonds komt in aanmerking als een ?aandelenfonds? volgens de Duitse wet betreffende de belasting op beleggingen. Benchmark: DOW JONES Sustainability World Index (Total Return). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Doorgaans keren wij de inkomsten van het fonds uit op jaarlijkse basis. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient voor een lange beleggingstermijn te worden gehouden.

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.