Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Invesco funds Invesco Pan European High Income A distribution annue1

14,44 EUR

NIW 24/09/2021

-0,02 EUR (-0,14%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Invesco funds

Type

high yield

Rating 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/08/2021

Unicredit S.P.A. 2,89%
Intesa Sanpaolo 2,18%
HSBC HOLDINGS PLC 1,90%
Santander 1,88%
ENEL SPA 1,80%
United States 1,48%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,36%
Telecom Italia ORD 1,35%
KFW 1,32%
Volkswagen AG 1,18%

Factsheet

Isin LU0794790716
Naam Invesco funds Invesco Pan European High Income A distribution annue
Fondsvermogen 0 millioen
Soort fonds Equity fund
Beheersvergoeding 1,61%
Distributievergoeding 0,625% bedrag van de positie
Fondsmanager Tom Moore
Fondsmanager sinds 27/06/2012
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst RBC Investor Services Belgium S.A.
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Gemengd Laag risico : Internationaal
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 11u30 (Belgische tijd) worden ingediend en geregistreerd via de transactiesite van Keytrade Bank. Indien wij uw order vóór 11u30 ontvangen, wordt dit uitgevoerd aan de NIW van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1) of de daaropvolgende dag (D+2), afhankelijk van het fonds.

Indien u zeker wilt zijn over de NIW van uitvoering, raden wij aan de prospectus van het fonds te raadplegen (zie de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van deelnemingsrechten). Indien Keytrade Bank uw order na 11u30 ontvangt zal het order geacht worden pas de volgende dag te zijn geplaatst.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico

Aandelenrisico

Volatiliteitsrisico

Hefboomrisico

Risico van converteerbare obligaties

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 25%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

* roerende voorheffing van 25% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 25% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

- De doelstelling van het Fonds is een hoog niveau van inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare effecten) en aandelen van bedrijven in Europa. - Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten die in financiële nood verkeren (noodlijdende effecten). - Het Fonds kan in aanzienlijke mate gebruik maken van financiële derivaten (complexe instrumenten) teneinde (i) het risico te verminderen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren en/of (ii) de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken door diverse hefboomeffecten te genereren (d.w.z. waar het Fonds marktblootstelling verkrijgt voor meer dan de nettovermogenswaarde van het Fonds). - Het Fonds is een actief beheerd fonds met gemengde activa en een flexibele blootstelling aan zowel aandelen van bedrijven als schuldinstrumenten, waarbij de benchmark, 45% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35% Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) & 20% MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return), wordt gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Aangezien de benchmark een geschikte graadmeter voor de beleggingsstrategie is, is het waarschijnlijk dat sommige aandelen/emittenten van het Fonds tevens worden vertegenwoordigd in de benchmark. - Het Fonds heeft een ruime bevoegdheid om af te wijken van de wegingen en daardoor zullen de risico- en rendementskenmerken van het Fonds naar verwachting in de loop van de tijd wezenlijk verschillen van de benchmark. - Raadpleeg het gedeelte In het verleden behaalde resultaten hieronder, waar indien relevant een benchmark wordt weergegeven. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag kopen en verkopen, zoals gedefinieerd in het Prospectus. - Alle winsten van uw belegging worden jaarlijks uitbetaald

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Compliance Departement : compliance@keytradebank.lu

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de CSSF : http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.