Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Margin account / Lombardkrediet

Een lombardkrediet is een practische manier om de aankoop van uw effecten te financieren. Het bestaat uit een kredietlijn die gewaarborgd wordt door een inpandgeving van uw effecten en laat u toe om bijkomende investeringsmogelijkheden te benutten.

Krijg een rekening gratis

Open een rekening

Verdubbel uw investeringscapaciteit

Het lombardkrediet maakt het mogelijk om uw investeringscapaciteit practisch te verdubbelen en u heeft de mogelijkheid de middelen te investeren in de financiële instrumenten van uw keuze.
Het toegestane krediet is voor een maximum van 100% van de marktwaarde van uw portefeuille. Het minimumbedrag is € 10.000.

Tarificatie:

  • Debetrente (Euro): euribor 6 maanden + 1,80%, 3 maandelijks betaalbaar op het gebruikte kredietbedrag.
  • Debetrente (USD): Libor 6 maanden + 1,80%, 3 maandelijks betaalbaar op het gebruikte kredietbedrag
  • Debetrente voor het gebruik van het krediet in een andere valuta dan die van het toegekend krediet, is 8%.
  • Reserveringscommissie: 0,20% per trimester, 3 maandelijks betaalbaar berekend op basis van het totaalbedrag van de toegekende kredietlijn.

Waarborg : De Bank behoudt zich het recht voor om van tevoren de geeiste dekking vast te stellen, die van geval tot geval wordt bepaald met een minimum van 150% van liquide financiële instrumenten genoteerd op gereglementeerde markten en die geen afgeleide producten.

Interesse?

Indien u een lombardkrediet wenst te openen, gelieve dan de formulier “Voorwaarden voor opening van een lombardkrediet” te downloaden en deze per email te sturen naar info@keytradebank.lu. Onze commerciële medewerkers zullen dan zo snel mogelijk met u contact opnemen.

Aandacht

Dit product is voorbehouden aan ervaren beleggers. Keytrade Bank Luxemburg is onder geen beging verplicht om een kredietlijn ter beschikking te stellen.


Het hefboomeffect inherent aan het lombardkrediet geeft aanleiding tot hogere winsten maar kan ook de verliezen vermeerderen. Dit product wordt niet aangeraden voor alle beleggers. Lees aandachtig deze documenten over de risico’s en over de voorwaarden voor opening van een lombardkrediet

Heeft u een vraag?

+352 45 04 39
Van maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 17:30